Hyrma Rental is a web based system that keeps track of all the details surrounding your rental business.

More time for other things, the freedom to log in anywhere and rest assured that we manage backups and server operations.

devices

Webbaserat

Med en stabil plattform baserat på .NET och SQL kan vi erbjuda den senaste webtekniken så att systemet är tillgängligt, uppdaterat, backuppat och krypterat online.

Mobilt

Oavsett om ni jobbar från kontor eller är på språng så finns Hyrma alltid tillgängligt på alla plattformar, surfplattor, paddor, mobiler och laptops.

Komplett

Hyrma utvecklas löpande i nära samarbete med våra kunder och är ett fullfjädrat system för både stora och små uthyrningsbolag.

Integrations & partners

Functions

Service, reparation och besiktningar

Lägg in och planera reparationer, service och besiktningar. Både enstaka jobb och årligt återkommande bokningar.

Beläggning, inkomster och utgifter

Se vilka maskiner som kostar mest och vilka som tjänar mest. Jämför, planera inköp och optimera er maskinpark för bästa beläggning.

Fakturering och uthyrningsprognos

Se dag-för-dag prognos på förväntade inkomster. Få full kontroll över månadens inkomstflöden.

Spärr och varningar

Bli direktinformerad när någonting dubbelbokas eller är slut i lager. Slipp eventuell frustration eller förvirring över vad som finns på lager och vad som är ute på hyra.

Resursplanering

Hantera och planera in uthyrningar och resurser genom att dra och släppa dem i uthyrningsöversikten.

Kundlogin

Tillåt att era kunder loggar in och ser vad de har uthyrt på sina projekt just nu. Ni bestämmer om de ska kunna se priser eller bara vissa avtal och projekt.
Basmodul

 • Hyrma Administration online
 • Hyrma Administration mobile
 • Stark kryptering i webbläsaren
 • Obegränsat objektregister
 • Obegränsat artikelregister
 • Obegränsat depåregister
 • Avtalshantering
 • Logistik
 • Kalendervy
 • Inleverans
 • Inventering
 • Lagervärde
 • Kundregister
 • Projektregister
 • Leverantörsregister
 • Leverantörsorder
 • Hyresfria dagar
 • Överskådlig lagerstatus
 • Användarroller
 • Kundlogins

Faktureringsmodul

 • Avtalsfakturering
 • Flexibel faktureringsrutin
 • Skapa fakturor från grunden
 • Obegränsad historik
 • Sök bland fakturor i realtid
 • Avancerad kontostyrning
 • Avancerad resultatenhetstyrning

Statistikmodul

 • Intäkt trend-graf
 • Intäkt och kostnad per objekt
 • Intäkt per depå
 • Intäkt per kund
 • Beläggning

Transportmodul

 • Boka transporter direkt i uthyrningen
 • Körlistor i mobilen
 • Godkänn och bocka av körningar

Servicemodul

 • Servicerapporter
 • Reparationer
 • Nuvarande servicestatus
 • Planerade besiktningar
 • Planerade servicar

GPS-modul

 • Spåra dina objekt med TrackUnit
 • Logga in i TrackUnit direkt från Hyrma

Integrationsmodul

 • Koppla ert affärssystem till Hyrma
 • Automatisk överföring av fakturaunderlag
 • Se betalstatus direkt i Hyrma
 • Synkronisering av kundregister
thumbnail

thumbnail

thumbnail

thumbnail

Customer sample

Editions

Large edition

This package includes all of the modules.
While most future features and modules included.

 • All modules
 • Four user licenses
 • Customized print templates

Small edition

This package includes the most basic functions. Just add the modules you need!

 • The basic module
 • Two user licenses

Trial

We give you a guided tour through Hyrma and you will have then the opportunity to log in and test the system.

 • Guided introduction
 • Unlimited demo evaluationGet started / Contact us / More info


Thank you, we will contact you shortly!

About us

Hyrma Administration has since 2010 helped small and medium-sized rental company in the country to keeping their machine parks and letting object.

The system manages the current situation many hundred thousand contracts, invoices and rental items and articles.

Since Hyrma is web based it is optimally suited for to handle many concurrent users, via both the mobile and the PC.

The system is built on the Microsoft .NET platform and runs on SQL databases for optimum safety and stability.

Hyrma is developed by:

We have IT offices in Lund.Email address: es.amryh@tkatnok‎     Phone number: +46 - 40 - 18 22 11